Wortelkanaalbehandeling Tandheelkunde De Loten, Sneek
Woudvaart website wave 3.png

Wortelkanaal

behandeling

 
 
 
 

Het laatste redmiddel om uw tand of kies te behouden

Over wortelkanaalbehandeling

In de tanden en kiezen zit van binnen een ruimte (pulpa) met levend weefsel. De pulpa bestaat uit bloedvaten en zenuwen. Door irritatie, infectie of beschadiging kan het weefsel gaan ontsteken. Dit gaat vaak ook samen met een kloppende pijn. De tandarts kan de pijn wegnemen door het ontstoken weefsel te verwijderen en het zenuwkanaal af te sluiten.

Wortelkanaalbehandeling Tandheelkunde De Loten, Sneek

Hoe raakt mijn weefsel ontstoken?

 

Er zijn meerdere redenen waarom uw tand of kies ontstoken kan raken, bijvoorbeeld tandbederf, een lekkende vulling of door een ongeluk. Gevoeligheid bij het waarnemen van warm en koud, een opgezwollen wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een dergelijke ontsteking. Het kan ook voorkomen dat een ontsteking krachteloos verloopt. Uw tandarts komt er dan achter bij het maken van een controle foto of tijdens het vullen van de kies. 

Wortelkanaalbehandeling bij Tandheelkunde de Loten

 

In onze praktijk werken wij zeer zorgvuldig, volgens de hoogste standaarden. Wij maken vaak gebruik van een microscoop en/of laser tijdens de behandelingen om de slagingskans van de behandeling te vergroten. Ook maken wij gebruik van de computergestuurde verdoving (Quicksleeper), om zodoende het discomfort bij onze patiënten te minimaliseren.

 

De behandeling

De wortelkanaalbehandeling bestaat uit 3 verschillende fasen. Allereerst hebben we het consult/vooronderzoek, daarna de behandeling en vervolgens de juiste nazorg voor een goed herstel.

De risico's

De volgende complicaties kunnen optreden tijdens een wortelkanaalbehandeling:

  • Het achterblijven van een vijltje in de wortelpunt

  • Het vijltje volgt de vorm van het wortelkanaal niet, en perforeert de wortel

  • Een deel van de kies/tand kan afbreken

  • Soms zijn de kanalen niet te vinden

 

Voordelen van de behandeling

 

De kosten van deze behandeling

Hieronder staan de kosten die kunnen worden gerekend bij een behandeling. De kosten geven een indicatie wat bepaalde elementen van de behandeling kosten echter, hangt het af van de precieze behandeling, op maat per patiënt, wat de totale kosten zullen inhouden. Uw behandelend tandarts/mondhygiënist stelt u op de hoogte van de kosten van de behandeling.

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 43,21
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 33,95
E60
*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 49,38
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 49,71
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 111,10
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 160,48
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 209,86
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 259,24
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 15,43
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 18,52
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 49,38
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 37,03
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 30,86
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 43,21
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 30,86
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 30,86
E56
*
Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
€ 43,21
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 30,86
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 86,41
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 55,55
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 46,29
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 49,38
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 61,72
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 30,86
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 49,38
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 18,52
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 30,86
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 12,34
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 24,69
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 6,17
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 12,34
E31
Snij-/ hoektand
€ 123,45
E32
Premolaar
€ 172,83
E33
Molaar
€ 222,20
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
€ 24,69
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 86,41
E37
Kijkoperatie
€ 74,07
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 61,72
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 83,33
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 61,72
 
 

Veelgestelde vragen